Εκδήλωση του Συλλόγου με τη συμμετοχή σχολείων της Αλεξανδρούπολης