Αλεξανδρούπολη, μια πόλη, ένα σπίτι, μια Ιστορία …

Ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας το Σπίτι της Αντουανέττας προσφέρει από το 2017 ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ως θέμα την ανάδειξη στοιχείων πολιτισμού και ιστορίας της πόλης μας και απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ έως Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

Οι μικροί επισκέπτες αρχικά ξεναγούνται στον χώρο του Σπιτιού της Αντουανέττας που αποτελεί ένα από τα πιο ονομαστά κτίρια ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος της Αλεξανδρούπολης. Στη συνέχεια πραγματοποιείται διαδραστική παρουσίαση της τοπικής ιστορίας και κατασκευή εικαστικού έργου ως απόρροια των παιδαγωγικών δράσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία με την τοπική ιστορία και αρχιτεκτονική με παιγνιώδη τρόπο, η ενίσχυση της συμμετοχικής  μάθησης μέσα από τη δημιουργική γραφή και την επεξεργασία πληροφοριών και η ενεργοποίηση της δυναμικής των ομάδων μέσω της συνεργασίας.

Σχεδιασμός-Επιστημονική καθοδήγηση: Χαρίκλεια Βουτσά – Παιδαγωγός

Διάρκεια: 2 ώρες

Υλοποίηση κατόπιν συνεννόησης: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-12:00 στον χώρο του Σπιτιού

Έναρξη: Νοέμβριος 2022