Δημιουργικά Εργαστήρια Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού – Explorer dans l’ocean – 01/06/2019