Δημιουργικά Εργαστήρια Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού – Un joli papillon – 25/05/2019