Εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης: Από την Αλεξανδρούπολη στη Γαλλία – 27/05/2018