Επίσκεψη της υπεύθυνης εκπαιδευτικής συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου – 6/2