ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΣ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ

Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Απριλίου 2016 (9.00-15.00).

Επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 12 ωρών (επιμορφώτρια: κ. Βασιλική Σαμπάνη) στο «Σπίτι της Αντουανέττας» στην Αλεξανδρούπολη µε το εξής θέμα: “Ας περάσουμε στην πρακτική με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση” « PASSONS A LA PRACTICE»

Πρόκειται για επιμορφωτικό σεμινάριο που αφορά τη χρήση Νέων Τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εργασίας. Στους συμμετέχοντες δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για επίλυση βασικών τεχνικών προβλημάτων, προτείνονται λογισμικά καθώς και άλλα προγράμμματα και σύνδεσμοι, που θα μπορούν να εκμεταλλευτούν προς όφελος των μαθητών, αυξάνοντας τα κίνητρά τους.

Το εν λόγω σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης καθηγητών γαλλικής γλώσσας που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και έχει λάβει την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας δυνάμει των υπ. αρ. Πρ. 213332/Δ2 και 1040/16-­12-­2015 (πληροφορίες για εγγραφή εντός εντύπου / ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6932894483).