Η Ολυμπιακή Φλόγα έφτασε στην Αλεξανδρούπολη – Παρίσι 2024

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καταγράφει τη διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας την ημέρα της άφιξής της στην Αλεξανδρούπολη!