2ο Πρόγραμμα – 2ème programme «Je me rappelle mon français»

ΞΑΝΑ-ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΟΥ 

Για το ετος 2014-15, θα οριστούν μέρες και ώρες μετά την πρώτη συναντηση των συμμετεχόντων.

Από το 2009-2010, λειτουργεί το πρόγραμμα «Ξανα-θυμάμαι τα γαλλικά μου», το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες που κάποτε διδάχτηκαν τη γαλλική γλώσσα και επιθυμούν να την ξαναθυμηθούν. Δυο φορές την εβδομάδα οργανώνονται συναντήσεις στο Σπίτι της Αντουανέττας, με εμψυχώτρια την γαλλίδα σταζιέρ, η οποία μέσα από προβολές, βιωματικά εργαστήρια και συζητήσεις πάνω σε θέματα γαλλικού και άλλων πολιτισμών  εμπλουτίζει το γλωσσικό και πολιτιστικό επίπεδο των συμμετεχόντων. 

 

 

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται συμφώνα με τα ενδιαφέροντα του κοινού. 

 

Τα θέματα  για το έτος 2013-14 απο την stagiaire Lea Penven είναι τα παρακάτω: 

 

 

 

 

 

Τα θέματα τα όποια παρουσιαστήκαν μέχρι τώρα για το έτος 2012-13 είναι τα παρακάτω:

 

 

 

 

 

DATE

 

THEME

7 novembre

 

Présentation de Julie GUIBRETEAU

13 et 14 novembre

 

Les loisirs en France

20 novembre

 

Les transports à Paris

21 novembre

 

Le système scolaire français

28 novembre

 

Les transports à Paris

4 décembre

 

Noël en France

15 et 16 janvier

 

Tabou !

22 et 23 janvier

 

Aller au cinéma en France

29 et 30 janvier

L’intertextualité : un conte français et un mythe grec

 

 

«Je me rappelle mon français»

Pour l’année scolaire 2014-15, les jours et les horaires  seront annoncés après la première rencontre avec les participants

 

 

Depuis 2009-2010, se déroule  le programme «Je me rappelle mon français” destiné aux adultes ayant étudié le français dans le passé et désirant se le rappeler. Deux fois par semaine, des rencontres sont organisées à la Maison d’Antoinette ayant comme animatrice la stagiaire française. A travers des projections, des ateliers et des conversations sur des sujets culturels français ou autres,  ils enrichissent le niveau langagier et culturel des participants. 

 

 

Le programme se formule selon les intérêts des participants. Les thématiques élaborées jusqu’à maintenant sont les suivantes.

 

DATE

 

THEME

7 novembre

 

Présentation de Julie GUIBRETEAU

13 et 14 novembre

 

Les loisirs en France

20 novembre

 

Les transports à Paris

21 novembre

 

Le système scolaire français

28 novembre

 

Les transports à Paris

4 décembre

 

Noël en France

15 et 16 janvier

 

Tabou !

22 et 23 janvier

 

Aller au cinéma en France

29 et 30 janvier

L’intertextualité : un conte français et un mythe grec