Ταξίδι του Συλλόγου στην Κ. Ακτή-Μιλάνο

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010: Ταξίδι του Συλλόγου στην Κ. Ακτή-Μιλάνο. 
Août 2010: Voyage organisé par l’association sur la Cote d’Azur et Milan.