ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ “ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑΣ”