Το Σπίτι της Αντουανέττας ανοιχτό στα σχολεία

Capture

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές  10-17 ετών που διδάσκονται τη γαλλική γλώσσα σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Έβρου και Ροδόπης. Στόχο του προγράμματος αποτελεί η ανάδειξη της πολύπολιτισμικότητας και η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στη διδασκαλία του μαθήματος της Γαλλικής. Υλοποιείται με τη συνεργασία του Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας και Γαλλικών Πανεπιστημίων και με τη συμμετοχή Γαλλίδας εκπαιδευτικού που πραγματοποιεί πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της εκπόνησης μεταπτυχιακού τίτλου Διδακτικής.

Δίνονται δύο δυνατότητες:

  1. Διδακτικές παρεμβάσεις της γαλλίδας εκπαιδευτικού σε σχολικές τάξεις.
  2. Επισκέψεις σχολικών τάξεων στο Σπίτι της Αντουανέττας.

Το πρόγραμμα λειτουργεί με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και με την υποστήριξη της Συμβούλου Εκπαίδευσης Γαλλικής Γλώσσας στη ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι εκπαιδευτικοί γαλλικής γλώσσας  που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είτε φιλοξενώντας τη γαλλίδα εκπαιδευτικό στο σχολείο τους, είτε επισκεπτόμενοι το Σπίτι της Αντουανέττας με τους μαθητές τους, μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του προγράμματος.

LOGO
Δευτέρα – Παρασκευή 8:15-13:15
Διάρκεια: Οκτώβριος – Μάιος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save