Ταξίδι στο Παρίσι – Voyage à Paris

Για πρώτη φορά ο Σύλλογος διοργάνωσε με πολλή μεγάλη επιτυχία ταξίδι στο Παρίσι, 9-14 Αυγούστου, σε συνεργασία με το Athos Travel της Θεσ/νικης.

Pour la première fois, l’association a organisé un voyage à Paris du 9 au 14 août, en collaboration avec l’agence de voyage Athos Travel de Thessalonique comptant la participation de 50 personnes.