Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία « Grèce France Talents »

                                               

 Η Πρεσβεία της Γαλλίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το Γαλλικό    Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Campus France και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν στις 30 Μαρτίου την έκθεση των Γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών «Grèce France Talents», για να ενημερώνονται οι νέοι για τις σπουδές στη Γαλλία και να κατευθύνονται προς τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη!

Περισσότερες πληροφορίες:
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης: www.ift.gr
Υπηρεσία Campus France την Ελλάδα: www.grece.campusfrance.org