« Το παραμύθι στη σχολική τάξη »

Στις 30 Οκτωβρίου ο Σύλλογος οργάνωσε σε συνεργασία με την Σχολική Σύμβουλο Γαλλικής Γλώσσας κα Εφη Μαυρομμάτη και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσ-νίκης επιμόρφωση καθηγητών με θέμα: Το παραμύθι στη σχολική τάξη. Επιμορφώτριες― Κα Μαρ. Πάσχου από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και κα Μαυρομαρά-Λαζαρίδου Αικατερίνη, ΕΕΔΙΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και προέδρου του συλλόγου.