Αρχαίο Δράμα και πρόγραμμα YOUTH

Ο Σύλλογός μας, σαν ενδιάμεσος φορέας, ενίσχυσε την πολιτιστική δράση, βιωματικό εργαστήρι για το «Το αρχαίο δράμα», που έλαβε χώρα στην Σαμοθράκη, με επιχορήγηση από Υπουργείο Πολιτισμού.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Αικ. Μαυρομαρά συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Lille της Γαλλίας προκειμένου να ενημερωθεί για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα YOUTH, Νεα Γενιά σε δραση, Δράση 1.1. Ανταλλαγές Νέων.