Δημοσιεύσεις – Publications

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Article du journal local “Gnomi” sur l’association

Ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας δραστηριοποιείται στην Αλεξανδρούπολη από το 2002, με σκοπό την ανάπτυξη της ελληνογαλλικής φιλίας και την προώθηση της γαλλικής γλώσσας και του

Ακολουθείστε μας